20 mars 2019
måndag, 03 juli 2017 14:59

FastPartner ökar i Frösunda

Skrivet av 
alt

FastPartner lägger Hilton 2 till sitt innehav i Frösunda, Solna.


FastPartner har köpt fastigheten Hilton 5 i Frösunda, Solna, av Stockholm Fersen Fastighets AB, ett helägt dotterbolag till Handelsbankens Pensionsstiftelse. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 13.800 kvm, huvudsakligen kontor, och är uthyrd till cirka 90 procent. Hyresvärdet uppgår till nära 40 Mkr och bland hyresgästerna återfinns Canon, Office Depot, Midroc och Lindt.
    

Med detta förvärv stärker FastPartner sin position i såväl Stockholmsområdet som Frösunda där FastPartner sedan tidigare äger fastigheten Hilton 2, vilken har en uthyrningsbar yta om 24.300 kvm. Fastighetens har direkt anslutning till E4 med goda kommunikationsmöjligheter både vad gäller bussar och spårbunden kollektivtrafik. Den nya tunnelbanestationen som planeras i området kommer ytterligare förbättra kommunikationerna.
    

Förvärvet innebär att FastPartners årliga förvaltningsresultat ökar med cirka 26 Mkr.