22 november 2019
onsdag, 24 maj 2017 11:50

Förändringar i Skanskas koncernledning

Skrivet av 
alt

                                                                                                                              

Rich Cavallaro, Anders Danielsson, Peter Wallin och Pierre Olofsson.

                                                                                                                                
Skanskas vice vd Rich Cavallaro, som för närvarande ansvarar för byggverksamheten i USA, har valt att återgå till sin tidigare roll som vd för Skanska USA Civil. Han kommer i den rollen att fokusera på lönsamheten i USA Civil verksamheten och  som en konsekvens av det lämnar han arbetet i koncernledningen. Cavallaro ersätter Mike Cobelli, som får en roll som senior rådgivare och kommer att stötta arbetet i att stärka lönsamheten i USA Civil. 
    

Vidare får Anders Danielsson, för närvarande vice vd med ansvar för Skanska Infrastructure Development och Skanska UK, och Peter Wallin, vice vd och ekonomidirektör, utökade uppdrag. Danielsson kommer att behålla ansvaret för Infrastructure Development och dessutom ta sig an ansvaret för USA Civil, USA Building och USA Inc, medan Wallin kommer utöver sin nuvarande roll även får ansvar för Skanska UK.
    

Slutligen är Pierre Olofsson fortsatt ansvarig för de nordiska byggenheterna och får ett koncernövergripande ansvar för arbetet med arbetsmiljö och -säkerhet. Samtliga förändringar börjar gälla från den 1 juni.