22 november 2019
torsdag, 18 maj 2017 10:53

BSK rekryterar Alexander Fagerlund

Skrivet av 
alt

                                                                                
Alexander Fagerlund (bilden) är ny stadsbyggnadsstrateg och affärsansvarig på BSK Arkitekter, som nu stärker sin position och utvecklar kontorets arbete inom området stadsbyggnad. Fagerlund har flerårig erfarenhet som planarkitekt och samhällsplanerare och kommer närmast från en tjänst som projektledare för stadsbyggnadsprojekt på ALM Equity. Tidigare har han arbetat som samhällsplanerare för Sundbybergs stad och som planarkitekt på Ekerö kommun.
    

– Våra städer växer och förändras i snabb takt, vilket ökar efterfrågan på ett brett gkunnande inom arkitektur och stadsbyggnad. Alexanders strategiska kompetens inom stadsbyggnad är ett värdefullt tillskott i nuvarande uppdrag, samtidigt som det stärker vårt fortsatta arbete för en positiv utveckling av stadsmiljöer och samhällen, säger Svante Bergman, affärsansvarig på BSK Arkitekter.    
    

BSK arbetar idag bland annat med omvandlingen av Nacka strand till en blandad stadsdel med ett tillskott av 1.500 bostäder och med omvandlingen av industrifastigheten Archimedes, som är startskottet för ett nytt stadskvarter i Ulvsunda, Bromma. Ytterligare ett större stadsutvecklingsområde som BSK deltar i är Västra Ursvik där kontoret projektleder och utvecklar ett kvarter i direkt anslutning till områdets centrala torg.