22 november 2019
onsdag, 10 maj 2017 17:33

Rikshem ändrar i ledningsgruppen

Skrivet av 
alt
Regioncheferna Fredrik Edlund, Christofer Bernebring och Anna-Karin Eriksson ingår snart i Rikshems ledningsgrupp.

                                                                                                                                

Rikshem genomför en organisationsförändring vilken ska ge företaget förutsättningar för en kontinuerlig utveckling och lönsam tillväxt. I och med förändringarna får Rikshems ledningsgrupp också en ny sammansättning.

 

Som en del av organisationsförändringen inrättas en ny enhet för affärs- och hållbarhetsutveckling där avdelningarna för transaktion, projekt- och fastighetsutveckling samt hållbarhet samlas. På så sätt knyter Rikshem tydligare samman utvecklingen av affären med hållbarhetsarbetet. Rekrytering av en chef för affärs- och hållbarhetsutveckling påbörjas. 

 

Dessutom ändras Rikshems förvaltningsorganisation till att delas upp i tre regioner; Mälardardalen, Norra Sverige samt Södra Sverige och regioncheferna tar plats i ledningsgruppen. Detta i syfte att öka den lokala närvaron och lokala förankringen i bolaget.

 

Nya medlemmar i ledningsgruppen blir regioncheferna Fredrik Edlund, Christofer Bernebring och Anna-Karin Eriksson. Även den kommande chefen för affärs- och hållbarhetsutveckling kommer att ingå i ledningsgruppen.

 

Organisationsförändringen innebär också att rollen som förvaltningschef försvinner. I samband med det går nuvarande förvaltningschef Sven-Göran Svensson i pension.

 

– Jag vill rikta ett stort tack till Sven-Göran Svensson för hans gedigna och mycket uppskattade insatser för Rikshem. Särskilt betydelsefullt var det ansvar Sven-Göran tog som tf vd under 2016 och som gav bolaget viktig kontinuitet och handlingskraft, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd på Rikshem.

 

Den nya organisationen träder i kraft den 1 juni 2017. Ledningsgruppen består då utöver Sophia Mattsson-Linnala, Fredrik Edlund, Christofer Bernebring, Anna-Karin Eriksson och affärs- och hållbarhetsutvecklingschefen av Hans Ragnarsson, CFO Catharina Kandel, tf HR-chef, Jennie Wolmestad, kommunikationschef och Carl Conradi, chefsjurist.