Skriv ut denna sida
torsdag, 04 maj 2017 18:34

Arenastaden tar täten inom citylogistik

Skrivet av 
alt
Genom Urban Services effekiviseras transporterna till och från Arenastaden.

 

Fabege och Catena bildar tillsammans med Ragn-Sells och Servistik ett till lika delar ägt bolag, Urban Services i Solna AB, som kommer erbjuda logistik- och servicetjänster åt främst fastighetsägare, hyresgäster och boende i Arenastaden.

 

Urban Services kommer att skapa en gemensam hub för all inkommande och utgående transporter. Målet är att sedan implementera systemet i flera stadsdelar efter hand. Detta skapar möjligheter att konvertera från dagens ofta trafikintensiva områden till stadsdelar med mer aktiva ytor, torg och samlingsplatser.

 

– Den gemensamma satsningen på Urban Services och driva smarta lösningar i staden skapar ett fossilfritt transportnät där leveranser och avfalls- samt returhantering sker i symbios. Det uppstår nya lösningar där ombuden samarbetar, skapar bekvämlighet och service för kunden där kunden är, säger Benny Thögersen, vd för Catena.

 

I Arenastaden finns det snart 100.000 kvm butiker, 4.000 boende och 30.000 arbetsplatser och över en miljon besökare per månad. Alla dessa kräver transporter av produkter, paket, e-handel och brev m.m. Ett fullt utbyggt Arenastaden kommer utan åtgärder generera över 1.000 transporter per vecka. Målet är att minska dagens transporter i Arenastaden till 2021 med 70 procent, vilket kommer bidra till en renare, tryggare, tystare och hållbar stadsdel.

 

– Om vi lyckas i vår ambition att minska antalet transporter in- och ut från våra stadsutvecklingsområden har vi kommit en bra bit på vägen att skapa mera hållbara stadsdelar, säger Carl Michael Augustsson, chef stadsdelsutveckling på Fabege.

Senaste från Redaktionen