23 augusti 2019
onsdag, 03 maj 2017 17:36

HEBA ökade förvaltningsresultatet med 18 procent

Skrivet av 
alt
Lennart Karlsson avgår som vd för Heba i höst. Han har lyckats under nära tio på Heba fått bolaget att växa med tusentals nyproducerade bostäder samtidigt som HEBA har genomfört ett stort antal ROT-projekt i det äldre fastighetsbeståndet.

 

HEBA fortsätter att växa. Under Q1 2017 ökade hyresintäkterna till 79,8 Mkr (70,9) med ett driftöverskott som steg till 47,6 Mkr (39,3). Detta resulterade i att förvaltningsresultatet steg med hela 18 procent till 29,2 Mkr (24,8). En ökning som berodde på att hyresintäkterna steg till 79,8 Mkr (70,9).

 

Hyresökningen fortsätter även under andra halvåret 2017, eftersom HEBA då tillträder en nyproducerad bostadsfastighet om 184 lägenheter och 1.600 kvm lokaler i Flemingsbergsdalen.

 

Vid periodens slut steg marknadsvärdet på bolagets fastigheter till totalt 7.649 Mkr (6.738), vilket innebar att värdeökningen för fastigheterna under Q1 var 21,4 Mkr (51,0). På grund av den lägre värdeökningen av fastigheterna minskade periodens vinst efter skatt till 41,3 Mkr (47,7).

 

Under Q1 ökade de långfristiga räntebärande skulderna till 1.857 Mkr (1.429), liksom de kortfristiga räntebärande skulderna, vilka steg till 624 Mkr (513). Det medförde att det egna kapitalet stärktes till 4.035 Mkr (3.728), med en hög soliditet om 52,3 procent (54,8) och en räntetäckningsgrad om 3,4 gånger (3,5).

 

I en kommentar kan sägas att HEBA fortsätter att övertyga med ökade hyresintäkter i ett växande fastighetsbestånd. Under perioden växte aktiens substansvärde till 123 kr/aktie (114). TM