22 november 2019
tisdag, 11 april 2017 14:32

White stärker hållbarhetsteam i Malmö

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                          

White i Malmö rekryterar samhällsstrategerna Anna Krook (bilden t v) och Josef Sjöberg (bilden t h) från ÅF. Därmed stärks kompetensen på arkitektkontoret ytterligare inom miljö- och hållbarhetsfrågorna – särskilt inom området social hållbarhet.

 

Med ett hållbarhetsteam på totalt sex personer på kontoret i Malmö så skapas ännu större möjligheter för White att ha ett tydligt hållbarhetsperspektiv i alla sina processer och uppdrag. Rekryteringen är strategiskt viktig för White, vars mål är att skapa sinnlig arkitektur som är långsiktigt hållbar för såväl staden som människorna.

 

Anna Krook är landskapsarkitekt och genusvetare och arbetar strategiskt med samspelet mellan människa och den byggda miljön samt förutsättningar för ett hållbart vardagsliv.

 

– Jag valde White för att arbeta närmare arkitekturen och för att de tar hållbarhetsfrågorna på allvar. Det ger oss förutsättningar att fortsätta stärka arkitekturens bidrag till en god samhällsutveckling, säger Anna Krook.

 

Josef Sjöberg är kulturgeograf med specialistkompetens inom hållbar stadsutveckling som process och staden som social arena. – White är ett starkt varumärke när det kommer till hållbarhet, här finns stor kunskap kring både sociala perspektiv och miljö. Att få vara en del av Whites satsning på att ytterligare höja ambitionsnivån när det gäller hållbarhetsfrågorna ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv ska bli inspirerande.

 

Alexandra Hagen är kontorschef på White arkitekter i Malmö och säger att rekryteringen ligger helt i linje med Whites vision- och verksamhetsplan. Hon säger:
– Att ha tillgång till bred hållbarhetskompetens på kontoret är helt avgörande för oss. Hållbarhetsfrågorna – både ur ett socialt och miljöperspektiv – ska vara en självklar och integrerad del i varje projekt vi arbetar med. Anna Krook och Josef Sjöberg är på plats på Whites kontor i Malmö från och med april månad.