25 augusti 2019
måndag, 27 mars 2017 14:00

Lundén och Lundin stärker Kungsleden i Västerås

Skrivet av 
alt

                                                                                                             
Kungsleden förstärker sin position i Mälardalen och rekryterar Catarina Lundén (bilden t v) och Thomas Lundin (t h) som marknadsområdeschefer för klustren Västerås City respektive Finnslätten i Västerås. Catarina kommer närmast från ICA Fastigheter och har tidigare arbetat på Aspholmen (Castellum). Thomas kommer närmast från Castellum och har tidigare bland annat jobbat för Jernhusen.
    

Rekryteringarna är ett led i Kungsledens övergripande strategi om att förstärka den lokala närvaron i strategiskt viktiga områden. Det innebär bland annat att fler marknadsområden inrättas med lokalt förankrade marknadsområdeschefer, förvaltare, uthyrare och tekniska förvaltare.
    

– Vi är glada att hälsa Catarina och Thomas välkomna i den strategiskt viktiga rollen som marknadsområdeschef. Jag är övertygad om att deras gedigna erfarenhet kommer att stärka Kungsledens ledande position i Mälardalen och utveckla vårt erbjudande gentemot våra lokala kunder ytterligare, säger Mats Eriksson, fastighetschef Mälardalen hos Kungsleden.
    

Kungsleden är den i särklass största kommersiella fastighetsägaren i Västerås med 575.000 kvm uthyrbar yta där 236.000 kvm ingår i området Finnslätten och 153.000 kvm i Västerås City.