22 september 2019
torsdag, 23 mars 2017 11:39

Benny Thögersen blir ny vd för Catena

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                
Catenas valberedning har lämnat förslag till årsstämman för 2017 att utse nuvarande vd Gustaf Hermelin (bilden t v) till ny styrelseordförande. På grund av den föreslagna förändring utser styrelsen den nuvarande vice vd, Benny Thögersen (t h), till ny vd och som ny vice vd utses bolagets CFO, Peter Andersson, som även fortsatt att ansvara för ekonomi och finans. Dessa förändringar föreslås träda i kraft i samband med årsstämman den 27 april.
    

Under förutsättning att årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag får Gustaf Hermelin som extra uppgift att bistå ledningen för Catena i arbetet med transaktioner, IR och affärsutveckling för tiden fram till årsstämman 2018.
    

I ett samtal med Fastighetsaktien framhåller Hermelin att det just nu är ett bra tillfälle att göra vd-skiftet, när många av Catenas kunder behöver ökat stöd med lageroptimering, WMS (Warehouse Management System). Samtidigt blir det ett tillfälle för fler i Catenas organisation att ta ett kliv framåt.
    

Benny Thögersen rekryterades till Catena från i höstas från företaget Knapp, som utvecklar, producerar, levererar och underhåller produkter och system för intelligenta logistiklösningar. Han har som vice vd snabbt satt sig in i verksamheten och tar nu, lite tidigare än planerat, över den operativa ledningen för bolaget. Utöver att leda det operativa arbetet och fokusera på att utveckla Catena, blir det hans uppgift att hjälpa bolagets kunder med hållbara automatiserade logistiklösningar för framtidens utmaningar inom Citylogistik.