28 januari 2020
onsdag, 15 mars 2017 11:18

M: Stockholm ska ha Sveriges högsta hus

Skrivet av 
alt
Moderaterna i Stockholms stad vill bygga högt och tätt på Loudden. Bild: Utopia Arkitekter

 

 

alt
Med en hög och tät bebyggelse kan Loudden i framtiden inrymma 10.000 bostäder, 2.500 arbetsplatser och Sveriges högsta byggnad. Bild: Utopia ArkitekterModeraterna i Stockholms stad presenterar en ny stadsdel på Loudden, inom ramen för den fortsatta planeringen av Norra Djurgårdsstaden. Med en hög och tät bebyggelse kan Loudden i framtiden inrymma 10.000 bostäder, 2.500 arbetsplatser och Sveriges högsta byggnad. Men för att lyckas med det krävs bland annat sänkta bullerkrav och ändrad lagstiftning, så att ny bebyggelse tillåts synas inifrån Kungliga nationalstadsparken.
    

– Moderaterna tar fasta på att stockholmarna värdesätter kombinationen av en tät levande stad och grönområden av hög kvalitet. Därför föreslår vi en ny inriktning för utvecklingen av Loudden, med betydligt fler bostäder och Sveriges högsta hus. Vårt förslag är en modern, innovativ, tät och urban stadsdel med en blandning av olika bostadsformer för tusentals stockholmare, säger Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd.
    

– Det är idag möjligt att bygga högt och tätt på Loudden såväl ekonomiskt som tekniskt. Men lagstiftningen och ett stort antal riksintressen gör det väldigt svårt. Dagens regelverk bidrar till att vi tvingas bygga en lika dålig stad som på 60-talet – utglesat, bilberoende, hus i park. Det är inte hållbart, det är dags att göra bostadsbyggandet till ett riksintresse och att Stockholm får bli en pilotkommun för undantag av byggregler, säger Joakim Larsson (M) oppositionsborgarråd.
    

Moderaterna i Stockholms stad vill bygga 140.000 nya bostäder till 2030, påbörja 50.000 nya bostäder till 2020, varav hälften hyresrätter, och lanserar ett nytt koncept med billigare ettor för unga under 30 år. Bland partiets förslag märks även markanvisningstävlingar med kriterier på lägre hyra, att låta byggbolagen ta större ansvar i planprocessen och att prioritera programområden och större flexibla detaljplaner.