9 december 2019
tisdag, 07 mars 2017 11:38

Skanska säljer för 165 Mkr till SPP Fastigheter

Skrivet av 
alt

Filippa Lindnér, projektutvecklare på Skanska, och Marita Loft, vd för Storebrand Fastigheter.


Skanska har sålt ett vård- och omsorgsboende i Frestaby, Upplands Väsby, för cirka 165 Mkr. Köpare är SPP Fastigheter och affären slutförs när köparen tillträder fastigheten runt årsskiftet 2017/18. Boendet har utvecklats i ett nära samarbete med hyresgästen Attendo, som tecknat ett 15-årigt hyresavtal omfattande 54 boenderum och gemensamma ytor. Boendet har ritats av TEMA Arkitekter.
    

– Vi är nöjda över att kunna leverera ett vård- och omsorgsboende som möter såväl Attendos som SPP Fastigheters krav. Boendet är utvecklat med fokus på att skapa en bra vardag för boende och personal. Det är glädjande att Upplands Väsby infört LOV (Lagen om valfrihetssystem), vilket gjort det möjligt för oss att tillsammans med Attendo hjälpa kommunen att tillgodose behovet av vårdfastigheter för äldre, säger Filippa Lindnér, projektutvecklare, Skanska Sverige.
    

Byggnaden kommer att certifieras för nivå guld, enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
    

– Vi gläder oss åt att ha fått möjlighet att förvärva ytterligare ett av Skanskas miljöcertifierade projekt inom vård och omsorg. Vi har sedan tidigare en hyresgästrelation med Attendo och ser fram emot ett gott samarbete även i detta projekt, säger Marita Loft, vd Storebrand Fastigheter och förvaltare av SPP Fastigheter.