Skriv ut denna sida
måndag, 06 mars 2017 17:31

Ebab projektleder renoveringen av Stadsbiblioteket

Skrivet av 
alt
Stadsbibiloteket ska moderniseras för drygt 685 Mkr och bli färdigställt år 2021.

 

Ebab har blivit utvald att projektleda moderniseringen och renoveringen av Stockholms stadsbibliotek. Stockholms stad gick ut med en förfrågan under sommaren 2016 och nu har Ebab fått det prestigefulla uppdraget som planeras vara avslutat 2021.

 

Totalt beräknas ombyggnad och renovering av Stadsbiblioteket kosta cirka 569 Mkr, enligt ett beslut från Fastighetskontoret i oktober 2015. Utöver denna kostnad kommer Kulturförvaltningen ha kostnader för egna investeringar i inredning, verksamhetsteknik med mera om 84 Mkr samt engångsmedel för drift om cirka 32,4 Mkr (enligt indexuppräknade kostnader för år 2020).

 

Biblioteket känns igen på sin karaktäristiska rotunda där den ligger i Observatorielunden i Stockholm. Arkitekten till denna ikoniska byggnad är Gunnar Asplund. Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och blåklassad. Utvecklingsalternativet omfattar huvudbyggnaden och basarerna och renoveringsalternativet omfattar huvudbyggnaden, en del av basarerna och Annexet.

 

Stockholms stads syfte med projektet är att skapa en långsiktig hållbar och en väl fungerande biblioteksbyggnad för att anpassa verksamheterna till nya framtida behov. Lokalerna behöver bli mer tillgängliga, funktionella, yteffektiva och flexibla, enligt fastighetskontoret. I planeringen ligger att integrera det internationella biblioteket för att få det mer mångspråkigt och mångkulturellt och att barnens avdelning ska bli större. Stadsbiblioteket ska kunna samla 200 personer i en gemensam sal. Utöver detta planeras för grupprum och ett större kafé.

 

Katrin Dahlström, vd på Ebab i Stockholm säger:

– Det känns fantastiskt att Stockholms stad ger oss förtroendet att ta oss an ännu en av stadens kulturbyggnader. Vi har den samlade kompetensen i den projektledarorganisation som efterfrågas under samma tak på Ebab. Det är en styrka som även säkerställer arbetsmiljö, miljö och kvalitet med kontinuitet och kvalitet i leveransen. Hållbarhetsfrågorna ligger oss varmt om hjärtat och i projektet ingår en hög hållbarhetsprofil, vilken vi delar med vår beställare fastighetskontoret i Stockholms stad.

 

Fakta

Fastighetskontoret äger fastigheterna Spelbomskan 3, 13 och 16 där kulturförvaltningen är den största hyresgästen. Kulturförvaltningen hyr Asplundshuset (huvudbyggnaden) och annexet för Stockholms stadsbiblioteks räkning. Ytterligare en mindre del, som inrymmer en aula och ett utbildningsrum, hyrs i ett av lamellhusen. Kulturförvaltningen, inklusive Kulturskolan, och Svenska Barnboksinstitutet är hyresgäster i de två lamellhusen. Nedanför huvudbyggnaden mot Sveavägen, i basarerna, på ömse sidor om huvudentrén finns fyra butiker: McDonalds, Falafelkungen, Office Depot och 7-eleven.

Senaste från Redaktionen