18 oktober 2019
fredag, 03 mars 2017 13:59

Godkänt program för Slakthusområdet

Skrivet av 
alt
Visionsbild, den nya gatan "Diagonalen" i Slakthusområdet. Illustration David Wiberg

 

Den 2 februari godkände Stadsbyggnadsnämnden programhandlingen för Slakthusområdet. Samtidigt tog Exploateringsnämnden ett inriktningsbeslut för arbete med kommande detaljplaner. Programmet var på samråd under december 2015 till februari 2016.


Syftet med projektet för Slakthusområdet är att skapa en ny stadsdel i söderort med 3.900-4.200 nya bostäder och 10.000 arbetsplatser, verksamheter och handel.


Området ska omvandlas från dagens industriområde till en levande urban stadsdel där bostäder, kontor, verksamheter och handel samspelar. Delar av befintliga verksamheter som inte går att kombinera med bostäder kommer att flytta till Stockholms nya livsmedelscentrum som planeras att byggas i Larsboda.

 

I området planeras för cirka 70 förskoleavdelningar, en ny grundskola F-9 för cirka 900 barn, en idrottshall och eventuellt även en gymnasieskola. En ny tunnelbanestation med två nya entréer planeras i området. Den nya stationen blir en blå linje och ersätter de befintliga stationerna Globen och Enskede gård.

 

Genomförandet av Slakthusområdet kommer att ske etappvis där etapperna startas ungefär en etapp per år eller vartannat år. Etapperna kommer att innehålla mellan 200–700 bostäder. Den första markanvisningen planeras i tredje kvartalet 2017 och arbetet med den första detaljplanen kan starta under 2017. I den första detaljplanen ingår 500–700 bostäder, en skola, en idrottshall och förskolor.

 

Slakthusområdets tradition ska bevaras genom att de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns ska bevaras och stå sida vid sida med ny arkitektur. Traditionen och historien tas tillvara genom publika verksamheter kopplade till mat, dryck och evenemang.

 

Anläggandet av tunnelbanan kommer att pågå mellan 2019 och 2025 och genomförs av FUT (Förvaltning för utbyggd tunnelbana). Byggstart i Slakthusområdet kan börjas under 2019/2020, och flytt av verksamheter till Larsboda under 2021. Första inflyttning i Slakthusområdet beräknas kunna ske tidigast 2022 och hela området beräknas vara klart cirka år 2030.

 

Slakthusområdet ingår Söderstaden, som är ett av stadens större utvecklingsområden, bestående av Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen.

 

Ambitionen med hela Söderstaden är att skapa en tätare, mer funktionell stadsmiljö som länkar samman Hammarby sjöstad, Årsta, Enskede, Blåsut, Dalen och Södermalm.