18 oktober 2019
tisdag, 28 februari 2017 19:01

Tobin ska sälja för 2 Mdr

Skrivet av 
alt
Erik Karlin, vd för Tobin Properties.

 

Tobin Properties, som noterades den 28 oktober på Nasdaq First North Premier, redovisade en ökad helårsvinst efter skatt till 43,3 Mkr (-13,3), vilket motsvarade 3,02 kr (-5,78) per aktie. Rörelseresultatet ökade till 48,2 Mkr (-10,2). Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 102 (182), medan antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 76 (227) och antalet bostäder i pågående produktion var 406 (421).

 

Tobin höll en hög förvärvstakt med stora investeringar ifjol. Sammanlagt köpte bolaget sex projekt om cirka 55.000 kvm BOA under året, motsvarande 920 bostäder. Och under inledningen av innevarande år har bolaget köpt ytterligare fastigheter i Uppsla och på Lidingö samt köpt loss andelar och blivit ensam ägare av projekten Arkaden och Rio i Sundbyberg.

 

– Vår produktportfölj, inklusive förvärven som tecknades under januari 2017, ökade till cirka 2.700 lägenheter. Vi tecknade bindande avtal om försäljning på totalt 892 Mkr och etablerade oss på en ny marknad, centralt i dynamiska Uppsala, säger vd Erik Karlin.

 

Styrelsen föreslår att utdelning till preferensaktieägarna görs med 11,50 kr med utbetalning halvårsvis om 5,75 kr per preferensaktie. Avstämningsdagar som föreslås är den 9 juni och 8 december 2017.         

 

Vidare föreslår styrelsen att någon utdelning inte lämnas på stamaktien. Utdelningen blir föremål för fastställelse på årsstämman den 29 maj.

 

Tobins mål för 2017 är att sälja bostäder till ett värde av 2.000 Mkr (inklusive lån i föreningar och medinvesterares andelar) och att byggstarta 500 bostäder. Försäljningstillväxten ska fram till och med 2020 uppgå till i genomsnitt 25 procent. LE