28 januari 2020
tisdag, 21 februari 2017 19:18

Fler hållbara fastigheter i Stockholm

Skrivet av 
alt

Representanter för medlemmarna i Stockholms stads forum för hållbara fastigheter.

 

Igår antog 24 fastighetsägare och förvaltare i Stockholm 2017 års viljeförklaring för Stockholms stads forum för hållbara fastigheter. Med fem nya medlemmar – Ikano Bostad, Folksam fastigheter, Storebrand Fastigheter, Vacse och Wallfast – förstärks samarbetet kring hållbarhet i stadens befintliga fastighetsbestånd ytterligare.

 

– Det är glädjande att fler och fler aktörer inom fastighetssektorn i Stockholm vill bli medlemmar i forumet. Utmaningarna med att jobba med hållbarhet i befintligt fastighetsbestånd är många och ju fler som vill samverka och samarbeta kring detta desto bättre, säger Åsa Öttenius, fastighetsdirektör i Stockholms stad.

 

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter genomför årligen seminarier för att utmana och inspirera fastighetsbranschen i det framtida hållbarhetsarbetet. Forumet har även instiftat hållbarhetspriset ”Två blir mer” som delas ut årligen och ska stimulera till innovativ samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäster.

 

Arbetet med forumets handlingsplan för att bland annat minimera resursanvändning, miljöpåverkan och byggnaders energibehov och öka användningen förnybar energi fortsätter under 2017. Under året kommer Forumet ha ett särskilt fokus på ökad interaktion med andra aktörer som delar forumets ambitioner.

 

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter bildades 2014 och är ett samarbete mellan Stockholms stad och privata fastighetsägare och förvaltare med ett betydande fastighetsbestånd i Stockholm. Forumet sätter fokus på hållbarhetsarbetet i det befintliga fastighetsbeståndet och på samverkan mellan hyresvärd och hyresgäster.

 

Utöver de fem ovan nämnda nya medlemmarna ingår följande aktörer i forumet: Stockholms stad, Akademiska Hus, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Byggvesta, Einar Mattsson Projekt AB, Fabege, Fastighetsägarna Stockholm, Folksam Fastigheter, Hemsö, Hufvudstaden, Humlegården, Jernhusen, Kungsleden, Riksbyggen, SGBC, Skandia Fastigheter, Statens Fastighetsverk, Wallenstam och Vasakronan.