Skriv ut denna sida
måndag, 20 februari 2017 17:41

Fler projekt och stark marginal för SSM

Skrivet av 
alt
Mattias Roos, vd SSM Holding.


SSM Holding ökade nettoomsättningen för 2016 med 85,1 procent till 650 Mkr (351), medan rörelseresultatet förbättrades med 83,5 procent till 187 Mkr (102) och rörelsemarginalen uppgick till 28,8 procent (29,0). Helårsvinsten efter skatt steg till 145 Mkr (96), motsvarande 1,68 kr (1,81) per aktie. Årets utdelning föreslås till 0 kr (18,5 kr). Styrelsen har antagit en ny utdelningspolicy som anger att minst 30 procent av årets resultat från och med räkenskapsåret 2017 ska delas ut, med första möjliga utdelning i samband med årsstämman 2018.
    

– Helårets förbättrade rörelseresultat kan till största del förklaras av att fler projekt har drivits i egen regi. Rörelsemarginalen fortsätter att vara på en hög nivå och har under året överträffat bolagets finansiella mål, säger vd Mattias Roos.
    

Under 2016 köpte SSM 2.951 byggrätter (513) och vid årets slut hade bolaget 5.255 byggrätter (2.337) i projektportföljen, varav 1.479 (1.287) i produktion med en försäljningsgrad om 96 procent (97).

Senaste från Redaktionen