17 januari 2020
måndag, 20 februari 2017 12:01

Ny överenskommelse om hyressättning i Stockholm

Skrivet av 
alt
Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen i Stockholm, och Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder.


Hyresgästföreningen region Stockholm och Stockholms stads tre kommunägda bostadsbolag är överens om att utveckla hyressättningen i Stockholm. Verktyget som parterna enats om att använda heter Stockholmshyra och ska underlätta för parterna att beräkna en lägenhets hyra utifrån område, hus, lägenhet och service inom ramen för nuvarande lagstiftning.     


Parterna har låtit TNS Sifo genomföra en undersökning, omfattande 1.600 respondenter i Stockholms stad, vilken visar att närheten till kommunikationer värderas allra högst. Även läget i staden, fastighetens skötsel och den service hyresvärden erbjuder har betydelse för hur boendet värdesätts.
    

– Med Stockholmshyra ska alla hyror sättas utifrån tydliga och överenskomna kriterier som tillämpas och gäller för alla lägenheter – ”lika lägenhet, lika hyra”, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.
    

En viktig utgångspunkt i arbetet är att konsekvenserna inte ska bli stora varken för hyresgäst eller hyresvärd. Eventuella hyresjusteringar kommer därför att införas över tid, i enlighet med lagstiftning och rådande praxis.
    

– Detta är ett mycket viktigt steg för att säkra hyresrättens framtid och utveckling i Stockholm. Det är viktigt att förutsättningarna är tydliga, både för hyresgäst och hyresvärd, säger Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder.