28 januari 2020
torsdag, 16 februari 2017 19:48

HEBA fortsätter att övertyga

Skrivet av 
alt

Lennart Karlsson, vd för HEBA. Foto: Cato Lein

 

För helåret 2016 ökade HEBA hyresintäkterna till 295,4 Mkr (282,3), vilket medförde att driftöverskottet steg till 181,6 Mkr (174,7) och att förvaltningsresultatet ökade till 120,6 Mkr (120,3). Eftersom värdeökningen av fastigheterna i år minskade till 321,9 Mkr (1.031,5), samtidigt som värdeförändringen på räntederivat uppgick till –3,7 Mkr (5,3), blev vinsten efter skatt för helåret 372,5 Mkr (902,6). Utdelningen ökade till 1,60 kr/aktie (1,50).

 

HEBA ägde vid årsskiftet 64 (63) fastigheter med 3.128 bostäder (3.084) samt 282 (270) (lokaler), allt till en försumbar vakans.

 

Under helåret köpte HEBA en samhällsfastighet om 4.000 kvm i Viby, Sollentuna av JM för 176,8 Mkr, vidare förvärvade HEBA en nybyggd samhällsfastighet i Farsta med 76 lägenheter för äldre omfattande 5.800 kvm. Köpeskillingen uppgick till 254,4 Mkr. Nybygget Borrsvängen 14 i Gubbängen med 57 hyresrätter kostade totalt 169,3 Mkr.  I Norra Djurgårdsstaden har HEBA färdigställt 72 klimatanpassade hyresrätter och 750 kvm lokaler för totalt 233,6 Mkr.
 

Under sommaren 2017 är HEBAs stora projektet med 184 lägenheter i Flemingsberg färdigställt till en uppskattad kostnad om 430 Mkr. Vidare avtalade HEBA i december 2016 med Wästbygg om ett förvärv av 155 ungdomsbostäder i Tullinge, omfattande 5.275 kvm, för cirka 216 Mkr.

 

Under  perioden steg, som nämnts, HEBAS fastighetsinnehav till 7.534,5 Mkr (6.627). De långfristiga skulderna ökade till 1.910,8 Mkr (1.134,9), medan den kortfristiga skulderna var 490,0 Mkr (308,4), vilket medförde en hög soliditet om 52,6 procent (55,00) och en räntetäckningsgrad om 3,8 gånger (4,1). Det egna kapitalet stärktes till 3.991,3 Mkr (3.680,7).

 

HEBA sänkte under helåret den genomsnittliga räntan för det totala lånebeloppet till 2,0 procent (2,2).

 

Vd Lennart Karlsson säger i bokslutsrapporten att:
    – De pågående investeringar som HEBA nu genomför genererar ökade hyresintäkter och förbättrar lönsamheten. HEBA har en effektiv förvaltningsorganisation, starka finanser och en intressant projektportfölj, varför jag ser med tillförsikt fram på HEBAs utveckling under 2017.

 

I en kommentar kan sägas att starka HEBA nu har ökat substansvärdet i aktien till 122 kr (113), vilket innebär att ett köp i HEBA nu kan ske på en riskfri nivå. TM