17 januari 2020
onsdag, 15 februari 2017 16:20

Fridhem och Patriam köper av SPG i Stockholm

Skrivet av 
alt

Fastigheten Kadetten 29 ska bebyggas med ett nytt bostadshus. Bild: stockholm.se/projekt


Fridhem och Patriam har via ett gemensamägt bolag, Karlbergsvägen 77 Fastighets AB, köpt fastigheten Kadetten 29 i Birkastan i centrala Stockholm av Scandinavian Property Group (SPG). På fastigheten finns idag ett kontorshus, vilket köparna planerar att riva och ersätta med ett nytt flerbostadshus med cirka 80 lägenheter.
    

Den befintliga byggnaden, som tidigare har varit en korvfabrik, har under de senaste åren bytt ägare ett flertal gånger: Carlyle 2007-2011, Kjell Ericsson 2011-2014 och SPG 2014-2016. I planen som Fridhem och Patriam ska fullfölja ingår också en upprustning av innegården, vilken kan nyttjas av flera fastigheter. Tanken är att den nya gårdsmiljön ska tillföra ett lyft för hela kvarteret.

 

Affären finansieras till del av en emission av preferensaktier om 223 Mkr riktad till institutionella investerare.

 

Investerarintresset för preferensaktierna, som ska noteras på Nasdaq First North, var starkt och emissionen övertecknades kraftigt. Totalt emitterades 2,23 miljoner preferensaktier. Aktien berättigar till en preferensutdelning samt vinstdelning i projektet, vilket utbetalas vid projektets färdigställande. Totalt deltog över 120 investerare i emissionen.
    

– Genom emissionen möjliggör vi denna mycket intressanta affär och öppnar en ny finansieringskälla för Fridhem. Vi är mycket glada över det stora förtroende investerarna har visat oss, säger Jens Rastad, vd för Fridhem Fastighetsutveckling Stockholm AB.
    

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson har varit juridisk rådgivare i preferensaktieemissionen. DLA Nordic har varit juridisk rådgivare i fastighetstransaktionen. JLL Capital Markets och Hamilton Advokatbyrå var rådgivare till säljaren.