Skriv ut denna sida
torsdag, 09 februari 2017 17:24

Nytt Livsmedelscentrum i Larsboda, Farsta

Skrivet av 
alt

Visionsbild för Stockholms livsmedelscentrum Larsboda, Cederwall arkitekter.

 

Den 31 januari 2017 tog Fastighetsnämnden beslut om ett genomförande av Stockholms livsmedelscentrum i Larsboda, Farsta. Här kommer företag som lämnar Slakthusområdet att erbjudas nya, moderna och ändamålsenliga lokaler anpassade för livsmedelsproduktion.

 

De första markanvisningarna i Slakthusområdet planeras till tredje kvartalet 2017. Slakthusområdet kommer att utvecklas successivt och i flera etapper med start under 2017. Allt i takt med att detaljplaner vinner laga kraft, och att industriföretagen flyttar från området, samt att bostäder och tunnelbanan börjar byggas. Nya Slakthusområdet beräknas vara helt klart omkring år 2030 med cirka 4.000 bostäder.

 

Området i Larsboda ska initialt ge plats åt ett tjugotal företag. På sikt kan området fortsätta att exploateras. I beslutet ingår att en ny väg byggs från Nynäsvägen till Perstorpsvägen. Exploateringskontoret ansvarar för den nya anslutningsvägen från Nynäsvägen.

 

Beslut i kommunfullmäktige beräknas till våren 2017. Byggstart är planerad till år 2019, vid 65 procents uthyrningsgrad. Inflyttning sker etappvis från 2021.

 

De nya lokalerna kommer att vara anpassade för dagens livsmedelsproduktion. Arbetet i lokalerna kommer att kunna effektiviseras och arbetsmiljön blir bättre. De nya lokalerna byggs med höga krav för att uppnå stadens klimatmål. Livsmedelsindustrin är en energikrävande verksamhet och därför kommer staden att titta på innovativa lösningar för att återvinna energi. Ambitionen är att byggnaderna ska miljöcertifieras.

 

Senaste från Redaktionen