20 oktober 2019
onsdag, 08 februari 2017 18:36

Länsstyrelsen avslår överklagan för Nobel Center

Skrivet av 

 

alt

Planen är att Nobel Center ska invigas år 2019. Pojektet är kostnadsberäknat till 1,2 Mdr kr. Modellfoto: Anders J Larsson

 

Länsstyrelsens beslut om Nobel Center innebär att Länsstyrelsen följer kommunens beslut att anta detaljplanen som fattades i april 2016, med en mindre ändring i kommunens detaljplan avseende en skyddsbestämmelse för tunnel. 

 

Länsstyrelses beslut i ärendet gällande överklagandet av detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen innebär att stadens detaljplan fastställs med undantag för en av kommunen medgiven ändring. Ändringen innebär att en del av en planbestämmelse har tagits bort.

 

Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte kommer att medföra påtaglig skada på riksintressena och inte heller medför den sådana betydande olägenheter för grannarna att planbeslutet måste upphävas.

 

Överklagandena från grannfastigheterna avslås och övriga klaganden avvisas. 

 

Många har överklagat bland annat ägare till fastigheter intill det planerade Nobel Center, som Statens Fastighetsverk, L E Lundberg, brf Strandvägspalatset, Fastighets AB Hovslagaren och Hotel Diplomat.

 

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.