2 juni 2020
onsdag, 01 februari 2017 11:26

Castellum köper profilfastighet i Stockholm

Skrivet av 
alt

Byggnaden på Sabbatsberg 24 stod klar 1906 och ritades av den legendariske arkitekten Ferdinand Boberg som också är mannen bakom många andra kända byggnader, exempelvis regeringskansliet Rosenbad och NK-huset i Stockholm.

 

Castellum planerar att förvärva Sabbatsberg 24 i Stockholm – den välkända fastigheten vid Torsgatan som ritades av Ferdinand Boberg och fram till i fjol rymde Stockholm Vattens huvudkontor. Säljare är Stockholms stad och affären förutsätter ett slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige, vilket innebär att överlåtelsen bör kunna ske under andra halvan av april. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 800 Mkr.
    

Anders Nilsson, vd för region Stockholm i Castellum, menar i ett samtal med Fastighetsaktien att fastigheten, som omfattar cirka 14.000kvm, redan från start i praktiken är en projektfastighet. I slutet av året räknar han med att bolaget kommer att inleda nyuthyrningar och kring årsskiftet 2018/2019 ska den kunna ta emot nya hyresgäster. Till vissa delar kan detta projekt komma att innebära tillbyggnationer.
    

Utöver detta finns möjligheter till ytterligare byggrätter inom fastigheten. Men detta kräver ny detaljplan. Enligt Nilsson är det troligt att detta kommer att innebära ytterligare kommersiella ytor, eventuellt hotell, men även bostäder.
    

Castellum äger sedan tidigare fastigheter i närområdet och planerar att medverka i utvecklingen av Torsgatan tillsammans med Stockholms stad. Fastigheten som Stockholm Vatten lämnat stod klar 1906 och har unika historiska kvaliteter som ska tillvaratas och förädlas.
    

– Det här är en fastighet med ett fantastiskt läge. Vi ser fram emot både att utveckla den befintliga byggnaden och att kunna bidra med nya kommersiella ytor mitt i Stockholm, säger Henrik Saxborn, koncernchef för Castellum.