18 oktober 2019
tisdag, 31 januari 2017 17:12

Järfälla avtalar med fem ankarbyggbolag

Skrivet av 
alt

Totalt omfattar planerna för Barkarbystaden III och IV runt 6.000 bostäder, en F-9 skola, Barkarbystadens framtida tunnelbanestation, arbetsplatser och lokaler för handel och offentlig service. Tovatt Architects & Planners AB/Järfälla kommun


Järfälla kommun skriver avtal om tidig markanvisning med fem ankarbyggbolag – Einar Mattson, ByggVesta, Järntorget, Wallenstam och Åke Sundvall – för att säkerställa genomförandet av detaljplanerna för Barkarbystaden III och IV.
    

– Vi är stolta och ser fram emot att tillsammans med Järfälla kommun och övriga byggherrar fortsätta driva utvecklingen i Barkarbystaden mot en hållbar stadsdel som är värd att visa upp för hela omvärlden och som ger förutsättningar för en god livsmiljö för många människor, säger Catherina Fored, chef för stadsutveckling på ByggVesta.
    

ByggVesta har, tillsammans med Einar Mattson och Järntorget, fått avtal för Barkarbystaden III, medan Wallenstam och Åke Sundvall har fått avtal för Barkarbystaden IV.
    

Avtalen innebär att byggbolagen under två år får option att förhandla med kommunen om markanvisning för bostadsbebyggelse inom detaljplaneområdena. Samtidigt ska de bistå Järfällas projektgrupp för detaljplanearbetet med kunskap ur byggbolagens perspektiv för att säkerställa ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart genomförande.
    

– Tillsammans med ankarbyggbolagen ska vi planera och säkerställa detaljplanerna. De får option på en tomt vardera och vi får kompetens inom områden som till exempel byggteknik och dagvattenhantering. Tillsammans ska vi bygga Barkarbystaden snabbt, bra och hållbart, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).
    

Parternas intention är att respektive markanvisning ska omfatta byggrätter motsvarande minst 100 lägenheter. Placeringen av byggrätterna sker i kommande markanvisningsavtal.