29 januari 2020
torsdag, 26 januari 2017 11:39

Kungsleden omorganiserar och rekryterar Sjöswärd

Skrivet av 
alt

Ulrica Sjöswärd blir fastighetschef för Kungsledens nyinrättade förvaltningsområde Göteborg/Malmö.


Kungsleden koncentrerar sin förvaltningsorganisation till tre jämnstora övergripande förvaltningsområden – Stockholm, Göteborg/Malmö samt Mälar-dalen – och rekryterar Ulrica Sjöswärd som fastighetschef för det nyinrättade förvaltningsområdet Göteborg/Malmö. Detta innebär att Sjöswärd i april slutar sin nuvarande anställning som marknadsområdeschef inom Platzer Fastigheter.
    

– Ulrica Sjöswärd har en gedigen fastighetskompetens och god förankring i fastighetsmarknaden i Göteborg och sydvästra Sverige, säger Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.
    

Kungsledens hittillsvarande regioner Stockholm och Mälardalen blir de nya förvaltningsområdena Stockholm respektive Mälardalen med fastighetschefer Sven Stork respektive Mats Eriksson. Dagens regioner Göteborg och Malmö slås ihop och bildar det nya förvaltningsområdet Göteborg/Malmö dit Ulrica Sjöswärd rekryterats som ny fastighetschef. Ulrica kommer att ingå i Kungsledens ledningsgrupp.
    

Samtidigt förstärker Kungsleden den lokala organisationen inom förvaltningsområdena genom att fler marknadsområden inrättas med lokalt förankrade marknadsområdeschefer, förvaltare, uthyrare och tekniska förvaltare. Den nya förvaltningsorganisationen kommer att bestå av sammanlagt tolv marknadsområden.