Skriv ut denna sida
torsdag, 26 januari 2017 11:22

Akademiska Hus planerar studentbostäder i Luleå

Skrivet av 
alt

Skissbild, studentbostäder campus i Luleå. White Arkitekter


Under onsdagen beslutade stadsbyggnadsnämnden i Luleå om detaljplan för en del av Porsön. Genom den nya detaljplanen skapas förutsättningar för 160 lägenheter för studenter och forskare på Akademiska Hus mark. Akademiska Hus har ännu inte tagit något investeringsbeslut men har för avsikt att själva vara byggherre, eftersom bolaget vill behålla rådigheten inne på universitetsområdet. Förutom att skapa förutsättningar för lägenheter ger även planen stöd för kår- och sportverksamhet.
    

– I vår gemensamma campusplan lyfter vi och Akademiska Hus fram studentbostäder som en viktig faktor för att vitalisera området. Nya bostäder mitt i universitetsområdet underlättar inte bara bostadssituationen för studenter och forskare i Luleå utan ökar också hela områdets attraktivitet, säger Staffan Sarbäck, universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet.
    

Sedan tidigare har Akademiska Hus sålt mark till Lindbäcks bygg och på så vis möjliggjort för 290 campusnära lägenheter. Detaljplanen som nu beslutats om innebär att det kan byggas ytterligare bostäder inne på universitetsområdet med placering mellan Regnbågsallén i norr och Universitetsvägen i söder.
     

– Studentbostäder inne på campus är en viktig faktor för att skapa attraktiva och levande universitetsområden. Med ökat liv och rörelse på området skapar vi även en trygghetskänsla. Vi arbetar för att det ska byggas fler studentbostäder, oavsett om det är vi själva eller andra fastighetsägare som bygger, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Senaste från Redaktionen