Skriv ut denna sida
onsdag, 25 januari 2017 17:05

Bonava ökade vinsten till 1 Mdr kr

Skrivet av 
alt

Joachim Hallengren, vd för Bonava.

 

Bonava ökade nettoomsättningen under 2016 till 13,5 Mdr kr (13,1) och förbättrade rörelseresultatet till 1.562 Mkr (1.377) och rörelsemarginalen till 11,6 procent (10,5). Helårsvinsten efter skatt steg till 1.004 Mkr (798), motsvarande 9,26 kr (7,36) per aktie. Avkastningen på sysselsatt kapital förbättrades till 14,6 procent (12,5).

 

Inför årsstämman den 4 april föreslår styrelsen en utdelning om 3,80 kr, att utbetalas vid två tillfällen, 1,90 kr den 11 april respektive 1,90 kr den 11 oktober.

 

– Vi levererar ett bra resultat som uppfyller våra finansiella mål och vi går in i 2017 med en stark finansiell ställning som ligger till grund för styrelsens utdelningsförslag, säger vd Joachim Hallengren.

 

Under året sålde Bonava 6.233 bostäder (6.315) medan produktionsstarterna uppgick till 5.832 (6.356). De totala tillgångarna ökade till 16,8 Mdr kr (15,5), en ökning som främst var hänförlig till en ökad volym för pågående bostadsprojekt.

 

Tack vare ett starkt kassaflöde i det fjärde kvartalet minskade nettolåneskulden till 3.699 Mkr (4.216), varav merparten 3.624 Mkr (3.177) var hänförligt till svenska bostadsrättsföreningar och finska bostadsaktiebolag.

 

Det egna kapitalet ökade till 5.652 Mkr (4.732) och soliditeten var vid årsskiftet 33,7 procent (30,5).

 

Aktien stärktes under dagen med drygt 0,5 procent till 132,50 kr för Bonava B. LE

Senaste från Redaktionen