20 oktober 2019
onsdag, 25 januari 2017 16:52

SHH vinner markanvisningstävling i Alby

Skrivet av 
alt
SHH Bostad ska bygga 225 bostäder i flerbostadshus och i radhus, nära Alby Centrum. Illustration: Nyréns Arkitektkontor/SHH Bostad

 

I konkurrens med åtta kvalificerade förslagsställare har SHH Bostad vunnit Botkyrka kommuns förtroende att bygga bostäder vid koloniområdet i Alby. Detaljplanen, som bedöms vinna laga kraft tidigast under 2018, kommer att innehålla cirka 225 bostäder i form av flerbostadshus och radhus i olika former.

 

Temat i förslaget är odling där stora delar av koloniparken bevaras och de nya bostäderna får möjlighet till odling i både mindre och större skala.

 

Det aktuella området ligger några hundra meter från Alby Centrum med service och goda kommunikationer, inte minst genom tunnelbanans röda linje. I nära anslutning ligger även förskola, äldreboende, badplats och friluftsliv.

 

– Vi är mycket glada över möjligheten att få delta i det förnyelsearbete som pågår i Alby. Förslaget, som är framtaget i samarbete med Nyréns Arkitektkontor, speglar Albys alla positiva kvalitéer med lekfullhet och nytänkande, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd SHH Bostad AB.

 

– Vi har som mål att bygga 4.000 nya bostäder på fyra år och låta Botkyrkastaden växa fram. Denna ambition bygger på att alla ska kunna hitta en bostad som passar dem, i sin egen stadsdel, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Botkyrka kommun.

 

Nu startar förberedelser av detaljplaneuppdraget mellan kommunen och SHH Bostad. Byggstart bedöms kunna ske tidigast 2018.