Skriv ut denna sida
onsdag, 25 januari 2017 11:25

Folksams fastigheter ökade starkt

Skrivet av 
alt

Lars Johnsson, fastighetsdirektör på Folksam.


Värdeutvecklingen på Folksamgruppens fastigheter under 2016 är den högsta hittills och arbetet med att öka fastighetstillgångarna med 10 Mdr kr går fortare än planerat. Efter förvärv om nästan 4 Mdr kr och värdeökningar i befintligt bestånd med drygt 3,0 Mdr (1,7), motsvarande 14,7 procent (9,7), värderades beståndet vid årsskiftet till cirka 25,5 Mdr kr.
  

 Hyresintäkterna ökade till 1.175 Mkr (1.077), medan driftnettot steg till 829 Mkr (721). I ett jämförbart bestånd motsvarade detta ökningar om 2,3 procent respektive 6,1 procent. Uthyrningsgraden var oförändrat 97 procent.
    

Sedan ett år är Folksamgruppens fastighetsorganisation fullbemannad med ett nybildat team om ett tiotal personer som fokuserar på att utveckla värdepotentialen i fastighetsbeståndet. Det har handlat om att ta fram projektmöjligheter och att aktivt förvalta lokalhyresportföljen.
    

– Den nya organisationens engagemang har redan tagit oss en bra bit på vägen mot vårt mål att öka fastighetsexponeringen rejält och snabbt. Vi gör ett historiskt starkt resultat för 2016, vilket förstås är glädjande nyheter för Folksams kunder, säger Lars Johnsson, fastighetsdirektör på Folksam.
    

För att kunna fokusera på expansion och värdeutveckling måste också den löpande fastighetsförvaltningen fungera bra, med nöjda kunder som främsta mål. Därför har Folksam ett strategiskt samarbete med Newsec kring den.
    

– Just nu är både hyres- och fastighetsmarknaderna mycket starka. Vi ser rekordhöga hyresnivåer på våra marknader och det finns i dagsläget inga tecken på avmattning. Det är brist på både bra kontor och bostäder, vilket gör att hyresbetalningsviljan ökar. Många investerare vill öka sin fastighetsexponering, medan utbudet av bra fastigheter är litet. Det gör att priserna stiger, säger Lars Johnsson.

Senaste från Redaktionen