16 oktober 2019
tisdag, 24 januari 2017 15:30

Wåhlin förtätar i Hallonbergen

Skrivet av 
alt

De nya byggnaderna i Hallonporten (kvarteret Vandraren) skapar tillsammans en vacker och lekfull helhet. Bild: Utopia Arkitekter


Wåhlin Fastigheter har med hjälp av Utopia Arkitekter tagit fram ett förtätningsförslag för hyresrätter i Hallonbergen, Sundbyberg. Sex hus i tre byggnadskroppar om sammanlagt 170 lägenheter blir ett lekfullt tillägg som bryter av mot den stora skalan och likformigheten hos områdets äldre bebyggelse.
    

– Vi vill bygga lite annorlunda punkthus för att lätta upp det etablerade området. Det är en vågad arkitektur som kommer att bryta av rejält från de befintliga husen, säger Jörgen Engström, vd för Wåhlin Fastigheter.
    

De hus som Wåhlin ska bygga är av varierande höjd från 10 till 4 våningar ska placeras så att de, med tanke på befintliga hus runtomkring, får ett fint ljusinfall. De varierande höjderna och taken kommer vara formade så att det blir ett taklandskap som uppfattas olika beroende på ljusinfallet och betraktelsevinkel. Väl uppglasade entréer i bottenvåningarna mot både gata och gård skapar liv och trygghet.
    

Wåhlin har ännu inte beslutat hur uthyrningen ska gå till, men tidigare projekt har bolaget förmedlat via sin hemsida och med hjälp av Bostadsförmedlingen.