18 oktober 2019
måndag, 23 januari 2017 17:41

Tobin köper loss projekt i Sundbyberg

Skrivet av 
alt

Erik Karlin, vd för Tobin Properties.

 

Tobin Properties avser förvärva samtliga utestående aktier i intressebolaget SBG Gravensteiner från externa medinvesterare. Det betyder att Tobin Properties från att ha ägt strax under 40 procent i bolaget blir ensam ägare till projekten Arkaden och Rio i Sundbyberg. Dessa projekt omfattar tillsammans 247 bostäder, varav 71 i Arkaden och 176 i Rio.

 

Köpeskillingen uppgår till cirka 130 Mkr och förvärvet innebär att Tobin från och med 31 januari konsoliderar SBG Gravensteiner och samtliga juridiska enheter i underkoncernen. Detta medför ett utökat redovisat eget kapital om 217 Mkr och skulder om 235 Mkr.

 

– Vi har hållit en hög förvärvstakt de senaste månaderna med stora investeringar i attraktiva utvecklingslägen i såväl Stockholmsområdet som i centrala Uppsala. För att stödja en fortsatt snabb tillväxt i ett gynnsamt marknadsläge, har vi nu givit Pareto Securities och ABG Sundahl Collier mandat att undersöka möjligheten att förstärka vår kassa genom emission av ytterligare företagsobligationer, säger Erik Karlin, vd för Tobin Properties.

 

Totalt omfattar Tobins projektportfölj cirka 2.500 lägenheter, vilket vid försäljningar på dagens marknad skulle motsvara ett teoretiskt värde om cirka 13 Mdr kr, enligt Erik Karlin i ett samtal med Tidningen Fastighetsaktien.