2 juni 2020
fredag, 20 januari 2017 18:48

Bostadsförmedlingen fick in 2.129 studentbostäder

Skrivet av 
alt

Lena Daag, vd på Bostadsförmedlingen i Stockholm och Sten Wetterblad, ordförande för Sthlm6000+.

 

Efter att projektet Sthlm6000+, som verkar för att minst 6.000 nya inflyttningsklara studentbostäder byggs i Stockholmsregionen till och med 2017, startade 2013 har antalet inlämnade studentbostäder ökat för varje år. Tydligast märks skillnaden i antalet inlämnade nybyggda studentbostäder, som följer utvecklingen av nybyggda studentbostäder i länet i stort. År 2009 lämnades endast 120 studentbostäder in till Bostadsförmedlingen i Stockholm, förra året var siffran 2.129.

 

– Att vi får in fler nybyggda bostäder speglar att det byggs mer nu. Allt fler fastighets- och byggbolag har också upptäckt vår tjänst inom förmedling av nyproduktion, som både är ett resurs- och tidskrävande arbete att göra på egen hand, säger Lena Daag, vd på Bostadsförmedlingen i Stockholm, i ett pressmeddelande.

 

Ett av Sthlm6000+ mål har varit att minska antalet studentbostadsköer i Stockholm. Förra året överlät både Huge Fastigheter och Kista Studentbostäder sina studentbostadsköer till Bostadsförmedlingen och sedan tidigare har även Einar Mattsson lämnat över en del av sina studentbostäder.

 

– Det är tydligt att Sthlm6000+ har haft effekt vad gäller nyproduktion av studentbostäder och det är också positivt att majoriteten av de nybyggda studentbostäderna förmedlas via en och samma kö. Detta underlättar för studenter när de ansöker om studentbostad, säger Sten Wetterblad, ordförande för Sthlm6000+.

 

Idag förmedlar Bostadsförmedlingen studentbostäder för 25 aktörer. Utöver Bostadsförmedlingen finns idag fyra studentbostadsköer, där SSSB står för den enskilt största förmedlingen av studentbostäder. Just nu pågår förmedlingen av de nybyggda studentbostäderna i Tensta Torn med planerad inflyttning i vår.