20 oktober 2019
fredag, 20 januari 2017 15:25

300 bostäder byggs vid nya Rinkeby Allé

Skrivet av 

 

alt

Aktuella detaljplaner vid Rinkeby Allé och Rinkebysvängen innehåller närmare 300 nya bostäder samt lokaler och arbetsplatser, bland annat i två tornhus.

 

I februari börjar Stockholms stad ombyggnaden av Rinkeby Allé som byggs om till stadsgata med trottoarer, träd och cykelbana. Nya bostäder och arbetsplatser i området ingår också i projektet.

 

Rinkeby Allé planeras genomgå en omfattande ombyggnad till stadsgata med nya bostäder, entréer och gångbanor. En ny bro i öster binder samman det framväxande Stora Ursvik med Rinkeby.

 

Nya och ombyggda bostäder med nya entréer planeras i bottenvåningarna längs Rinkeby Allé. Framför garagen vid Visby- respektive Osbyplan placeras två tornhus. Aktuella detaljplaner vid Rinkeby Allé och Rinkebysvängen innehåller närmare 300 nya bostäder samt lokaler och arbetsplatser

 

Det övre garagedäcket omvandlas till bostadsgårdar som avslutas i söder med en lägre byggnad med tvättstugor, smålägenheter med mera.

 

I hörnan Rinkeby Allé och Rinkebysvängen föreslås ett högre hus och utmed Rinkebysvängen nya bostadshus ovanpå de ombyggda garagen utmed gatan.

 

Micasa planerar att uppföra cirka 60 vård- och omsorgsbostäder i hörnan Hjulstavägen och Rinkeby Allé.

 

Svenska Bostäder är byggherre för bostäderna längs Rinkeby Allés södra sida.

 

Bron till Stora Ursvik planeras av Trafikkontoret i Stockholms stad.

 

Byggherre för moskén vid Rinkeby Allé är Islamiska förbundet i Järva. Byggherre för mångkulturellt centrum på Rinkebysvängen norr om Rinkeby Allé är Islamiskt kulturcentrum.

 

Detaljplanen Kvarnfallet (Rinkeby Allé och del av Hjulstavägen) antogs den 27 oktober 2016. Byggstart sker under februari 2017.

 

Detaljplanen Kvarnseglet är på granskning den 14 december 2016 - 25 januari 2017.

 

Bron mellan Rinkeby och Stora Ursvik byggs just nu, och planeras att tas i bruk under 2019.