13 november 2019
onsdag, 18 januari 2017 11:24

Mer nybyggt i Bostadsförmedlingen

Skrivet av 
alt

Lena Daag, vd Bostadsförmedlingen i Stockholm.


Ifjol lämnades 11.855 lägenheter Bostadsförmedlingen i Stockholm in för förmedling under året, en ökning med 46 lägenheter jämfört med under 2015. I den siffran ingår nybyggda bostäder som ökade med 25 procent till 2.593 lägenheter (2.068). Samtidigt ökade antalet inlämnade ungdoms- och studentbostäder steg kraftigt till 1.351 enheter (800).
    

– Att vi får in fler nybyggda bostäder speglar att det byggs mer nu. Allt fler fastighets- och byggbolag har också upptäckt vår tjänst inom förmedling av nyproduktion, som både är ett resurs- och tidskrävande arbete att göra på egen hand, säger Lena Daag, vd för Bostadsförmedlingen i Stockholm.
    

Hon fortsätter:
– Unga i Stockholm idag har svårt att hitta bostad och många av dem som står i kön är unga så det är glädjande att den kategorin bostäder ökar hos oss.
    

Under 2016 ökade bostadskön med 39.260 personer motsvarande 8 procent till 555.925 personer, vilket ligger i linje med de senaste årens utveckling. Andelen aktivt bostadssökande, personer som gör fem intresseanmälningar eller fler per år, var 14 procent vilket var oförändrat nivå jämfört med 2015.