28 januari 2020
onsdag, 07 december 2016 11:48

Catena investerar 200 Mkr i Mölnlycke

Skrivet av 
alt

Catena bygger ut på fastigheten Härryda Solsten 1:102 i Mölnlycke i sydöstra Göteborg.


Catena har tecknat avtal om investeringar på totalt cirka 200 Mkr med en befintlig och en ny hyresgäst i fastigheten Härryda Solsten 1:102 i Mölnlycke.
    

– Investeringen ger oss möjlighet att bygga ut för vår befintliga hyresgäst Oriola och trygga deras framtida expansionsplaner, och breddar vår kundbas med Bring som en stor och viktig partner inom E-handelslogistik, livsmedelsdistribution och citylogistik, säger Gustaf Hermelin, vd Catena.
    

För Oriola, som lagerhåller och distribuerar läkemedel till Sveriges samtliga apotek, veterinärer och andra partihandlare, investeras cirka 40 Mkr. Investeringen avser utbyggnad av den befintliga byggnaden med ett höglager om cirka 1.350 kvm samt i direkt anslutning ett logistiklager för utlastning om cirka 900 kvm. Oriola tecknar i samband med utbyggnaden ett tilläggsavtal på 7,5 år med en årshyra om cirka 3,3 Mkr.
    

Catenas investering för Bring uppgår till 160 Mkr och innefattar dels en Cross-docking-terminal om 11.200 kvm vilken uppförs på obebyggd mark, dels en upprustning av en befintlig kontorsbyggnad om cirka 3.000 kvm.
    

Terminalbyggnaden kommer innehålla både kyl- och frysterminal, höglager samt paket- och pallhantering, vilket gör att Bring kan samla fyra olika verksamheter i en och samma byggnad och få en samordnad logistiklösning med stort fokus på miljö och hållbarhet på plats. Ett 10-årigt hyreskontrakt har tecknats med en årshyra om cirka 13 Mkr.