22 september 2019
torsdag, 01 december 2016 16:40

Kulturhuset får 500 ton nytt glas

Skrivet av 
alt
Kulturhuset i Stockholms city, Skansen 23, invigt år 1974, genomgår nu en stor renovering. Foto: Holger Ellgard

 

Stockholms city blir finare och mer energisnålt under de närmaste åren eftersom Kulturhuset Stadsteatern renoveras nu. Det behövs eftersom huset är över 40 år gammalt. Alla glasrutor i Kulturhuset, totalt 1.050 i storlek 2,25 x 3,6 meter, med en vikt om totalt 500 ton, kommer att bytas ut. Ett arbete som ska stå färdigt senast årsskiftet 2017/2018, säger Fastighetskontoret i Stockholm. De nya glasrutorna kommer att sänka energikostnader i byggnaden, om totalt cirka 18.000 BTA, med två tredjedelar i Kulturhuset! (Sic).

 

Vid årsskiftet 2017/2018 ska Trafikontoret även påbörja ett nytt stort projekt med gatuvärme i Stockholms city samtidigt som spårvagnen får en ny hållplats vid Åhléns.

 

Men det är inte bara behovet av lägre energikostnader som skapas med de nya glasen i fasaden mot Sergels torg, utan de nya och kraftigare glasen kan inte gå sönder vid en kraftig stöt, sägs det i Fastighetskontorets nyhetsbrev Avtryck. De gamla glasen uppfyller inte dagens krav för personsäkerhet, det vill säga skydd för skärskador och utfallsrisk.

 

Även Kulturhusets belysningsarmaturer, nödbelysning och belysningsstyrning ska ses över generellt för ett byte till energisnålare alternativ. Teaterhusets takbeläggning är nyligen utbytt men Kulturhusets tak återstår att inventera avseende tätskikt och beläggning. Förutsättningarna för gröna takytor på delar av byggnaden kommer också att utredas.

 

Kulturhusets västra del, teaterbyggnaden stod färdig 1971 och uppläts först till provisoriskt riksdagshus. Arkitekt var Peter Celsing. År 1985 byggdes delar om för Stadsteatern. Den östra delen, utställningsbyggnaden, invigdes år 1974.

 

Den långa glasade fasaden mot Sergels torg ger en stor insyn i Kulturhusets mångsidiga verksamhet.

 

Tidigare fanns på platsen en borgerlig bostadsbebyggelse med rötter i 1600-talet samt Gymnastiska Centralinstitutet, GCI, från 1813.