25 maj 2020
torsdag, 24 november 2016 17:11

Bonnier Fastigheter anlitar AIX i Värtan

Skrivet av 
alt

Pirhuset från söder. Illustration: AIX/Tomorrow

 

I internationell konkurrens har AIX tillsammans med samarbetspartnern DPS utvalts av Bonnier Fastigheter att fortsätta vidareutveckla kontorsfastigheten Pirhuset i Södra Värtan. Bonnier Fastigheters vision är att skapa ett levande stadsrum och företagskvarter med internationell attraktionskraft som återspeglar områdets arv och kultur.

 

Fastigheten, om cirka 50.000 kvm BTA, ligger ute på kajen i nordost. Den högsta byggnaden markerar stadens avslut och kajens historiska hörn, medan en lägre, mer utsträckt volym ligger på utfylld mark, utanför nuvarande strandlinje. Höghuset med sina 25 våningar förstärker områdets redan varierande skalor och accentuerar platsens dignitet.

 

Byggnadsvolymerna formar en välkomnande gest för de många besökare som angör Stockholm från vattnet. De två byggnaderna förbinds ovanför kajplanet av tre kontorsvåningar. I gatuplanet möts stadens och byggnadens funktioner i en lobby i två plan.     

 

– AIX arbetar även med stadsplaneringen för den nya stadsdelen Södra Värtan som har ambitionen att bli världens första klimatpositiva stadsdel. Detta ska givetvis avspegla sig i byggnaden som också har en hög målsättning för hållbarhet med bland annat låg energiförbrukning, solceller och gröna tak med naturliga hamnbiotoper, säger Helena Ekelund, handläggande arkitekt och miljösamordnare på AIX.