18 september 2019
onsdag, 23 november 2016 17:09

Regeringen och Stockholm investerar i Nobel Center

Skrivet av 
alt

Arkitekterna David Chipperfields och Christoph Felgers Nobel Center i mässing. Enligt den nuvarande tidplanen beräknas Nobel Center, omfattande 26.000 kvm, invigas år 2019. Vy från Skeppsholmen.

 

Staten kommer att bidra till Nobel Centers drift med 40 Mkr per år från och med att det öppnar och tre år framåt. Sammantaget med ökat stöd från Stockholms stad kommer verksamheten att tillföras 60 Mkr per år under tre år. Totalt 180 Mkr de första tre åren. Det meddelar närings- och innovationsminister Mikael Damberg, ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson och Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd i Stockholm idag.

 

I december 2011 undertecknade Nobelstiftelsen och Stockholms stad en principöverenskommelse om att verka för ett Nobel Center på av staden ägd mark i Stockholm. Detta center är avsett att inrymma ett utbyggt, moderniserat Nobelmuseum och lokaler för symposier, seminarier, skolverksamhet m.m. samt utgöra basen för en bred internationell verksamhet.

 

Regeringen bedömer att Nobel Center kan förväntas få en betydande roll och ge positiva effekter för forskning och utbildning i hela Sverige. Centret kan också förväntas fylla en central funktion för kultur och vetenskap. En ny byggnad för Nobelcentret ger bättre förutsättningar för att utveckla museiverksamheten, utgöra ett viktigt besöksmål och kan bli en nationell och internationell mötesplats där vetenskap, humanism, litteratur och fred i Alfred Nobels anda står i centrum. Det nya Nobel Center beräknas få en betydligt mer omfattande verksamhet än dagens.

 

Verksamheten vid Nobel Center är av nationellt intresse och regeringen avser därför bidra med ökad delfinansiering. Sammantaget med ökade bidrag från Stockholms stad kommer verksamheten att tillföras 60 Mkr per år under tre år. Sammantaget 180 Mkr de första tre åren.

 

– Nobelpriset spelar en avgörande roll för bilden av Sverige som en ledande forskningsnation och Nobelcentret kommer att vara basen för den utåtriktade verksamhet där forskning och innovationers betydelse lyfts fram, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

 

– Regeringen ser positivt på att tillsammans med Stockholms stad kunna bidra till verksamheten vid ett nytt och stort Nobel Center. Nobelpriset är underutnyttjat av Sverige. Här fokuserar vi mest på festen i december medan resten av världen sätter pristagarna i centrum. Ett Nobel Center kan bli en enorm tillgång för Sverige att loka hit investeringar, besökare och talang hit, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

 

– Nobelstiftelsen och Nobelpriset är en av Sveriges och Stockholms viktigaste institutioner. Ett Nobel Center med museum och möjlighet till föreläsningsverksamhet samt skolbesök kommer bli en stor tillgång för Stockholm och Stockholmarna, säger Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd, Stockholm.