25 maj 2020
fredag, 11 november 2016 19:23

Oscar Properties köper byggrätter i Nacka Strand

Skrivet av 
alt

Oscar Properties utökar kraftigt antalet byggrätter i Nacka Strand.

 

Oscar Properties förvärvar byggrätter för bostäder samt kommersiella fastigheter i Nacka Strand av Carlyle. Köpeskillingen uppgår totalt till 583,7 MSEK och byggrättspotentialen bedöms till omkring 500 bostäder.

 

Förvärven ligger i linje med Oscar Properties strategi för fortsatt expansion i attraktiva områden utanför tullarna. Nacka Strand genomgår en fortsatt utveckling till en mer blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service – med en tydlig egen karaktär. Området blir en del av Nacka stad, med närhet till den framtida tunnelbanan.

 

De nu förvärvade byggrätterna och fastigheterna ligger inom programområdet för Nacka strand inom delområdena 5, 6, 7, 8, 9 och 11 och Oscar Properties ska verka för att nya detaljplaner upprättas.

 

– Tidigare i år förvärvade vi Carlyles 50-procentiga andel i Projekt No. 4 i Nacka Strand. Vi fortsätter nu vår expansion här och förväntar oss kunna addera omkring 500 bostäder i de förvärvade delområdena. Vi är mycket glada över förvärvet och ser fram emot att vara med och utveckla Nacka Strand, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

 

Tillträde ska ske under det första kvartalet 2017.