23 augusti 2019
fredag, 11 november 2016 14:40

ByggVesta blir ankarbyggherre i Fokus Skärholmen

Skrivet av 
alt

Catherina Fored, chef för stadsutveckling och markförsörjning på ByggVesta.


Exploateringsnämnden i Stockholm har utnämnt ByggVesta till ankarbyggherre inom det stora stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen – ett pilotprojekt i Stockholms stad för att ta fram större generella detaljplaner och öka takten i bostadsbyggandet. Utnämningen gäller delprojektet Vårbergsvägen som totalt ska rymma cirka 1.000 bostäder. Beslutet ger dessutom ByggVesta en byggrätt på 150 lägenheter.
    

En ankarbyggherres uppdrag är dels att tillsammans med staden och en strukturarkitekt arbeta fram ett gemensamt koncept för hela planområdet, dels delta i processen och hjälpa till att säkerhetsställa kvalitet- och genomförandeperspektiv för hela planområdet, dels tillsammans med staden utveckla en tydlig tidplan för projektet för att nå det gemensamma målet.
    

– Vi är stolta att få göra en pionjärinsats i denna nya form. Staden öppnar nu upp för oss byggherrar att på allvar och i dialog med varandra, staden och brukarna bli stadsbyggare. Vi är glada över att staden har identifierat vår kompetens att leda ett sådant arbete, säger Catherina Fored, chef för stadsutveckling och markförsörjning på ByggVesta.
    

Sedan miljonprogrammets slut har det nästan inte byggts några bostäder i Skärholmen. Nu ska cirka 4.000 nya bostäder byggas inom en tioårsperiod, och en viktig målsättning är att utveckla området med fokus på social hållbarhet.
    

Livet i staden, medborgarinflytande och långsiktighet är de dimensioner som ByggVesta kommer att koncentrera sig på.
    

– Att få arbeta med helheten och skapa kvalitéer mellan husen är särskilt viktigt för oss som bygger hyresrätter och därför blir verksamma länge i området, avslutar Catherina Fored.
    

ByggVesta inleder arbetet omedelbart genom att formera en projektgrupp i samverkan med staden och övriga intressenter.