23 augusti 2019
fredag, 11 november 2016 14:01

Akademiska Hus bygger framtidens laboratorium

Skrivet av 
alt

Från vänster: Johan Ljung, fastighetschef på Akademiska Hus region Stockholm, Henrik Grönberg, prorektor på Karolinska Institutet, Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge och Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

 

Under fredagen gick startskottet för bygget av framtidens laboratorium på universitetsområdet i Flemingsberg. Projektet är en ombyggnation om cirka 12.300 kvm och kommer att förse Karolinska Institutet med modernare lokaler för spetsforskning. På campusområdet i Huddinge planeras projektet framtidens laboratorium att stå klart år 2018. Här byggs moderna lokaler för forskning, utbildning och kreativa möten som ska leda till ökad interaktion och samverkan mellan institutioner och klinik.


– Bygget av framtidens laboratorium är ett spännande projekt som skapar en helt ny akademisk miljö. Här kan vi utveckla vår redan starka forskning och utbildning tillsammans med sjukvården så att vi på ett bra sätt kan möta framtida behov och utmaningar, säger Henrik Grönberg, vikarierande prorektor KI.

 

Miljöer som leder till kreativa möten

Tanken bakom utvecklingen av Alfred Nobels Allé 8 är att skapa laboratorier utrus­tade för spetsforskning, med fokus på bland annat infektionsmedicin, hepatologi, gastro­enterologi, regenerativ medicin, endokrinologi och metabolism, där gränser mellan institutioner och kliniker rivs och forskare samverkar baserat på ett gemensamt forsk­ningsintresse. Vissa funktioner, som delade seminarierum och speciallaboratorier, ska främja möten mellan studenter och forskare och skapa en miljö för samverkan.

 

Idén och ambitionen är att skapa forskningsmiljöer som styrs av forskarnas gemensamma intressen, oavsett institutionstillhörighet. Labbet kommer därför att vara temaindelat och dessutom ska forskarna kunna dra fördel av den gemensamma tillgången av dyrbar laboratorieutrustning.

 

– Flemingsbergs campusområde utvecklas med full kraft vilket stärker Universitetshuvudstaden som en ledande kunskapsregion. Här byggs också framtidens laboratorium där Karolinska Institutet ges möjlighet att bedriva avancerad forskning som kan förbättra människors hälsa, säger Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus Stockholm.

 

Akademiska Hus investerar cirka 320 Mkr i ombyggnationen som ställer mycket högra krav på utformning och säkerhet för att kunna hantera den avancerade forskning som Karolinska Institutet bedriver. De nya lokalerna kommer tillsammans att ha en laboratorieyta för 700 till 800 personer.

 

Arbetet startade under sommaren 2016 och inflyttningen kommer att ske successivt för att vara helt klar vintern 2018.