18 september 2019
torsdag, 10 november 2016 17:05

Oscar Properties köper stor byggrätt i Veddesta

Skrivet av 
alt

Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

 

Oscar Properties har förvärvat en byggrätt för bostäder avseende fastigheterna Veddesta 1:21, 2:29 och 2:55, belägna i närheten av Barkarby station och ”Stockholm Väst” i Järfälla. Säljare är Norrman & Son. Kommande detaljplan väntas ge möjlighet att uppföra omkring 400 bostäder på fastigheterna. Initial köpeskilling är 10 Mkr. Förvärvet är villkorat av att detaljplan vinner laga kraft och tilläggsköpeskilling utgår för det antal byggrätter som kan skapas.

 

Förvärvet av byggrätterna ligger i linje med Oscar Properties strategi för fortsatt expansion i attraktiva områden utanför tullarna och fastigheterna Veddesta 1:21, 2:29 och 2:55 är belägna bara några hundra meter från det som i framtiden kommer att bli en av Stockholms viktigaste kollektivtrafikpunkter – Barkarby station och ”Stockholm Väst”.

 

Visionen för Södra Veddesta är att skapa upplevelserik och tät, sammanhängande stadsmiljö med flera boendemöjligheter, fler arbetsplatser, kommersiell service och ett väl integrerat nav för kollektivtrafiken. Planprogram för Södra Veddesta har upprättats av Järfälla kommun och kommunen bedriver för närvarande ett arbete att ta fram en fördjupad strukturplan.

 

– Förvärvet passar bra in i vår strategi att expandera i attraktiva lägen utanför tullarna i Stockholm. Genom förvärvet väntas vi kunna addera omkring 400 bostäder i ett strategiskt viktigt nav för Stockholm Väst. Vi bidrar på så sätt med vårt unika koncept till Barkarbys spännande stadsomvandling, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

 

I transaktionen har Newsec varit säljarens rådgivare.

– Det känns mycket tillfredställande att ha skapat ett stort värde för såväl nuvarande ägare som för Oscar Properties genom att initiera och genomföra den här transaktionen i ett av framtidens mest spännande bostadslägen. Vi ser ett enormt tryck på befintliga och framtida byggrätter, säger Dan Sandstedt, Head of Property Transaction, Newsec.