25 maj 2020
tisdag, 08 november 2016 20:09

HEBA:s fastighetsvärde steg till 7,1 Mdr kr

Skrivet av 
alt
Lennart Karlsson, vd för HEBA.

 

alt

Nu färdigställer HEBA och Skanska 184 lägenheter i Flemingsbergsdalen.

 

alt

I Norra Djurgårdsstaden har HEBA och Skanska byggt 72 lägenheter med hög miljöprofil.

 

alt

I Gubbängen har HEBA färdigställt 57 lägenheter i två hus.

 

HEBA har under 2016 växt med totalt 129 lägenheter, dels i Norra Djurgårdsstaden, dels i Gubbängen. Ytterligare 184 lägenheter färdigställs i Flemingsbergsdalen under 2016/2017. Dessutom tillträder HEBA två nybyggda äldreboende i Farsta och i Sollentuna. Därutöver har bolaget ett omfattande ROT-program i Västertorp och i Vällingby om 142 lägenheter. Denna nyproduktion och detta ROT-program betyder rejält ökade hyresintäkter för 2017.

 

För årets första nio månader steg hyresintäkterna till 218,5 Mkr (211,4) med ett driftöverskott som ökade till 136,1 Mkr (133,4). Men på grund av att värdeförändringen på fastigheterna för perioden endast blev 133,8 Mkr (662,5) samt att värdeförändringen för derivat steg till –22,5 (–4,5) sjönk vinsten efter skatt till 188,2 Mkr (585,9).

 

I balansen steg värdet på fastigheterna till 7,08 Mdr kr (6,19) samtidigt som de räntebärande skulderna ökade till 1.890,8 (937) medan de kortfristiga räntebärande skulderna minskade rejält till 308,4 Mkr (921,2), finansierade till en oförändrad medelränta om 2,1 procent.

 

Det innebar på slutraden att det egna kapitalet steg till 3.807 Mkr (3.364) och att bolagets soliditet blev så gott som oförändrad med 53,3 procent (53,9).

 

En placering i aktien är riskfri eftersom HEBA förbättrar starkt intjäningsförmågan då färdigställda projekt med 455 lägenheter plus intäkter från två samhällsfastigheter ökar bolagets hyresintäkter betydligt under kommande år 2017. TM