25 maj 2020
tisdag, 08 november 2016 11:42

Profi köper stort i Tumba och i Kista

Skrivet av 
alt

Med förvärvet av fastigheten Tumba 7:150 stärker Profi sin närvaro i södra Stockholm.


alt

Profi ser stor utvecklingspotential för Nordic Forum med tanke på fastighetens strategiska läge i Kista – en stadsdel som utvecklas mot att bli mer av en levande blandstad.


Profi Fastigheter köper fastigheten Tumba 7:150 omfattande 80.000 kvm lokalytor för bland annat kontor, utbildning och industri samt 23 hektar mark. Förvärvet genomförs i samarbete med Renger Investment Management (RIM), som också investerar i projektet. Samarbetet innebär vidare att Profi tillsammans med RIM kommer att driva och ansvara för det strategiska förvaltnings- och utvecklingsarbetet på fastigheten. Säljare är Starwood Capital Group genom SveaReal AB och tillträde sker 15 november.
    

Samtidigt köper Profi, från samma säljare och med samma tillträdesdatum, tomträtten till Borgarfjord 2 i Kista. Detta objekt, även känt som Nordic Forum, omfattanr 44.000 kvm kontor samt cirka 1.000 p-platser i garage. Cushman & Wakefield varit rådgivare till säljaren i båda dessa transaktioner.
    

Fastigheten i Tumba är strategiskt belägen med gångavstånd till Tumba Centrum och Tumba Station, en betydande knutpunkt för kollektivtrafik med pendeltåg och lokalbussar i södra Stockholm. Största hyresgäst är Alfa Laval som bedriver verksamhet på fastigheten sedan 1960-talet.  Uthyrningsgraden är cirka 90 procent, och utöver Alfa Laval är Riksantikvarieämbetet och Botkyrka kommun tongivande hyresgäster.
    

Profi ser goda möjligheter att tillsammans med Botkyrka kommun driva en stadsdelsutveckling av området som innefattas i kommunens översiktsplan som tät stadsbygd.
    

– Det här är ett jättespännande förvärv. Vi ser många möjligheter att utveckla fastigheten för befintliga verksamheter och parallellt driva det långsiktiga utvecklingsarbetet i linje med översiktsplanen för Tumba och med kommunens samhällsbyggnadsstrategi. Förvärvet är ytterligare ett led i att förstärka vår närvaro i södra Stockholm, där vi det senaste året gjort flera större förvärv om totalt 100.000 kvm, säger Thomas Sipos, vd för Profi Fastigheter.
    

I köpet av Nordic Forum i Kista ser Profi också goda möjligheter till att driva aktiv förvaltning samtidigt som det finns stora utvecklingsmöjligheter.

 

Fastigheten, som har en uthyrningsgrad om 50 procent, har ett utmärkt kommunikationsläge med gångavstånd från såväl Kista T-banestation som Helenelunds pendeltågsstation. Den stora mängden p-platser bidrar ytterligare till den höga tillgänglighetsnivån.
    

Kista är definierad som en tyngdpunkt i Stockholms stads översiktsplan och omdaningen av Kista mot en levande blandstad samt utbyggnaden av tvärbanan till Helenelund stärker fastighetens strategiska läge ytterligare.