25 februari 2020
onsdag, 02 november 2016 12:19

Cromwell/Valad lanserar ny fond

Skrivet av 
alt

David Kirkby, CEO Valad Europe.


Cromwell Property Group och Valad Europe, Cromwells europeiska fondförvaltare, lanserar fastighetsfonden Cromwell European Cities Income Fund (CECIF). Detta efter att ha säkrat åtaganden från institutionella investerare, såsom PFA Pension, och köpt ett första förvärv bestående av tre nederländska fastigheter till ett värde av 205 MEUR (cikra 270 Mkr).
    

– Det här är första gången Cromwell lanserar en stor europeisk fond. Den första stängningen av CECIF visar att vi kan matcha internationellt kapital med investeringsmöjligheter, tack vare våra kompetenta, lokala fastighetsteam på 22 kontor i 14 europeiska länder, säger David Kirkby, CEO Valad Europe.
    

CECIF, med ett första investeringsmål på 2 miljarder euro i brutto tillgångsvärde, är en långsiktig, öppen core-fond där målet är en direktavkastning överstigande 5 procent och en total avkastning på 8 procent. Investeringarna ska främst ske inom sektorerna handel (inklusive det s k leisure-segmentet), industri och kontor, samt i vissa specialsektorer, i 29 europeiska städer som Cromwells research-team identifierat som städer med potential för långsiktig hyrestillväxt och stark likviditet.
    

Seed-portföljen som består av tre högklassiga kontorsfastigheter i Amsterdam, Rotterdam och Haag, innefattar bland annat Central Plaza i Rotterdam på 33.400 kvm. Fastigheterna är uthyrda på långa hyresavtal till starka hyresgäster med en genomsnittlig hyrestid på över nio år.
    

– Den historiskt höga avkastningen på kommersiella fastigheter i Europa jämfört med statsobligationer och företagsobligationer erbjuder just nu en attraktiv inkörsport för institutionella investerare som letar efter långsiktig avkastning överstigande 8 procent, förklarar Audrey Klein, Head of Equity, Europe.
    

– Vi har undersökt och ingående analyserat 163 europeiska städer och valt ut 29, som vi tror kommer att generera hållbar och stabil avkastning för investerarna. De här städerna kommer att vara fondens framtidsfokus, tillägger hon.
    

Cromwells europeiska förvaltningsplattform förvaltar fastighetstillgångar till ett värde av 4 miljarder euro och investeringskapacitet i sina 26 fonder och mandat. Plattformen omfattar cirka 338 fastigheter och 3.400 hyresgäster, förvaltade av lokala team med runt 190 medarbetare på 22 kontor i 14 europeiska länder.