25 februari 2020
tisdag, 01 november 2016 11:21

Castellum säljer till Ikano Bostad i Lund

Skrivet av 
alt

Smörkärnan 1 har i dagsläget ett totalt hyresvärde om 10,5 Mkr med TetraPak som största hyresgäst. Den ekonomiska uthyrningsgraden är 79 procent och den återstående genomsnittliga kontraktslängden 0,8 år.


Castellum har sålt kontorsfastigheten Smörkärnan 1 om cirka 7.800 kvm i Lund till Ikano Bostad. Försäljningspriset uppgick till 107 Mkr, efter avdrag för omkostnader och uppskjuten bedömd skatt om 8 Mkr, vilket översteg senaste värdering med cirka 10 Mkr. En tilläggsköpeskilling kan komma att erhållas i det fall en detaljplaneändring sker för bostäder på fastigheten.
    

Fastigheten ligger i vid Öresundsvägen och ingår i den första etappen av en stadsdel med upp mot 3.500 bostäder, förskola, skola och verksamheter. Ikano planerar att bygga cirka 350 lägenheter på fastigheten.
    

– Vi vill vara med och skapa levande stadsdelar. Vi försöker tänka om och tänka nytt och gör sociala insatser som bidrar till att skapa bostadsområden där människor trivs och vill bo. Att nu få möjlighet att göra det i Lund som är en prioriterad stad för oss känns väldigt bra, säger Robert Jaaniste, vd Ikano Bostad.
    

Just nu pågår ett arbete med en fördjupning av översiktsplanen längs Öresundvägen i Västra Lund. Om allt går som önskat så planeras byggstart till hösten 2018.
    

– Här vill vi samarbeta med kommunen och övriga byggherrar. Genom att bygga med blandade upplåtelseformer bidrar vi till en hållbar stadsutveckling. Öresundsvägen som är ett citynära område är vi glada över att få vara med och utveckla, säger Christian Dahlman, bostadsutvecklingschef på Ikano Bostad.
    

Ikano Bostad finns sedan tidigare i Lund som fastighetsägare och förvaltare av 120 lägenheter och har fler nyproduktionsprojekt på gång i kommunen, bland annat byggstartar bolaget 89 hyresrätter i Brunnshög i vår.