25 februari 2020
måndag, 31 oktober 2016 11:37

Hemfosa köper för 420 Mkr i Finland

Skrivet av 
alt

Stina Lindh Hök, transaktionschef Hemfosa.


Hemfosa har tecknat avtal om förvärv och tillträtt två fastigheter i Esbo, Finland med polismyndighet och åklagarämbetet som största hyresgäster. Genom affären på motsvarande cirka 420 Mkr stärker Hemfosa sin position i Finland där fastighetsbeståndet därmed uppgår till totalt cirka 1,5 Mdr kr. Säljare är Lokal Tapiola Ömsesidigt Livsförsäkringsbolag och Elo Ömsesidigt Pensionförsäkringsbolag.
    

Den större fastigheten är strategiskt belägen med polis- och åklagarmyndighet som främsta hyresgäster och med en uthyrningsgrad om 80 procent. Den andra fastigheten ligger på en intilliggande tomt och innefattar idag industrilokaler och kontor med intressant utvecklingspotential. Båda fastigheterna är belägna i Esbo, nära Helsingfors, och har sammantaget en uthyrningsbar yta om drygt 40.000 kvm, en genomsnittlig avtalslängd om cirka 3,2 år och ett hyresvärde om cirka 60 Mkr per år. Fastigheterna tillträddes den 28 oktober.
    

– Vi är mycket nöjda över att förvärva ytterligare en strategisk samhällsfastighet i ett bra läge i Finland med verksamheter inom rättsväsende som hyresgäster. Vi är specialister inom samhällsfastigheter och vill fortsätta att växa inom detta område på samtliga våra tre marknader Sverige, Norge och Finland, säger Stina Lindh Hök, transaktionschef på Hemfosa.