25 februari 2020
fredag, 28 oktober 2016 19:42

Skanska vinst steg till 3,82 Mdr

Skrivet av 
alt
Johan Karlström, vd för Skanska.

 

Trots att Skanska ökade vinsten rejält till 3.823 Mdr kr (2.395), efter en skattebelastning om 1.018 Mdr kr, föll aktien med 5,6 procent under fredagen till 193,6 kr. Det kan tyckas som en överreaktion av börsen, trots problemen på den mindre marknaden i Polen och en utmanande situation för USA Civil. Men marknaderna för Norden och UK är starka, med viss oro för Englands Brexit.

 

För årets första nio månader föll intäkterna till 109,1 Mdr kr (111,7), men justerat för valutaeffekter blev intäkterna oförändrade för perioden.

 

Orderstocken i byggverksamheten ökade till 130,9 Mdr (92,2), vilket medförde att orderstocken ökade med hela 45 procent justerat för valutaeffekter.

 

Bäst blev rörelseresultatet för verksamheten med projektutveckling som uppgick till 3,3 Mdr kr (1,9), medan resultatet i Byggverksamheten minskade till 2,3 Mdr (2,5).

 

I balansen minskade det egna kapitalet till 21,2 Mdr (21,44) efter en höjd utdelning till aktieägarna om – 3.075 Mkr (–2.275) och omvärderade pensioner om –3.230 Mkr (232). Detta medförde att nettoskuldsättningsgraden blev oförändrat 0,2 med en soliditet som minskade till 21,4 procent (22,7). Totalt ökade tillgångarna i koncernen till 99,0 Mdr kr (94,5) med ett sysselsatt kapital som ökade till 38,7 Mdr (36,3).

 

Om Skanskas framtid säger vd Johan Karlström i rapporten:

– När vi sammanfattar vår position och resultat skulle jag vilja understryka att även om en majoritet av enheterna inom Byggverksamheten levererar bra resultat är vi inte nöjda med resultatet och vi arbetar hårt med att förbättra situationen. I våra verksamheter inom Projektutveckling är resultatet starkt och med en stabil utvecklingsportfölj, stark balansräkning och väldigt bra marknadsförutsättningar har vi förmågan att fortsätta att investera och leverera starka resultat. TM