26 februari 2020
fredag, 28 oktober 2016 19:39

Bra orderingång för NCC

Skrivet av 
alt

Peter Wågström vd för NCC.

 

Projektnedskrivningar i Norge om 290 Mkr och färre resultatavräkningar inom NCC Property Development bidrog till att NCC-koncernens niomånadersvinst efter skatt sjönk till 584 Mkr (804), motsvarande 5,36 kr (7,43) per aktie. Nettoomsättningen minskade till 36.415 Mkr (36.848), medan rörelseresultatet sjönk till 792 Mkr (1.027) och rörelsemarginalen inom byggverksamheten föll till 1,2 procent (1,8). Däremot ökade orderingången kraftfullt till 40.239 (35.802), bland annat tack vare större beställningar av bostads- och vägprojekt. Utsikterna för NCC:s marknader är överlag goda.

 

– Orderingången i tredje kvartalet blev 25 procent högre än föregående år och för årets första nio månader är ökningen 12 procent. I kvartalet drevs orderingången främst av bostäder och kontor men under året även av större anläggningsprojekt. Vi har under året byggt på vår orderstock och den uppgick vid periodens slut till 47,2 Mdr kr, vilket är 5,7 miljarder högre än förra året, säger vd Peter Wågström i rapporten.

 

Till följd av utdelningen av bostadsutvecklaren Bonava minskade NCC-koncernens balansomslutning till 26.062 Mkr (39.402 vid årsskiftet).

 

Nettolåneskulden uppgick till 2.756 Mkr (4.552 vid årsskiftet, 9.130 den 30/9 2015) och det egna kapitalet minskade till 4.735 Mkr (9.126), motsvarande en soliditet om 18 procent (25).

 

Marknaden mottog rapporten positivt då NCC B steg med 2,30 kr till 233,10 kr som senast betalt. LE