25 maj 2020
tisdag, 18 oktober 2016 16:39

Tobin gör tilläggsförvärv i Tyresö

Skrivet av 
alt

Tillsammans med arkitekterna Kjellander + Sjöberg planerar Tobin Properties ett spännande bostadsområde i anslutning till Tyresö Golfklubb.

 

Tobin Properties har tecknat avtal om att apportera in byggrätter för cirka 150 lägenheter i bolagets projekt Golfbäcken, vid Tyresö golfbana. Det innebär att den sammanlagda omfattningen i projekten Golfbäcken 1 och Golfbäcken 2, som samägs med fastighetsägaren, nu uppgår till cirka 300-350 lägenheter. Tobin Properties ägarandel av projekten är 43 procent.

 

– Tyresö är ett område som ökar i attraktionskraft och detta projekt omfattar ett av de allra mest attraktiva lägena i kommunen. Genom detta förvärv ökar projektets omfång och vi kan göra ett ännu tydligare avtryck i utvecklingen av ett nytt intressant bostadsområde, säger Erik Karlin, vd Tobin Properties.

 

Tillträdet till fastigheterna sker när detaljplan vunnit laga kraft. Den slutgiltiga köpeskillingen är beroende av den blivande byggrättens storlek. Säljstart beräknas ske under 2017 för Gofbäcken 1 och 2018 för Gofbäcken 2 och förväntade avslut under 2021 respektive 2022.