18 oktober 2019
torsdag, 29 september 2016 17:51

CushWake: Mot nytt rekordår

Skrivet av 
alt

Daniel Anderbring, Head of Research, Cushman & Wakefield i Sverige.

 

Efter tredje kvartalets slut konstaterar Cushman & Wakefield att den svenska transaktionsmarknaden fortsätter att vara mycket aktiv och likvid. Det gäller både i ett historiskt perspektiv och i jämförelse med övriga Europa, där aktiviteten generellt sett varit avtagande. Under årets första nio månader genomfördes fastighetstransaktioner i Sverige till ett totalt värde av 134 Mdr kr. Det innebär en ökning med 31 procent i jämförelse med motsvarande period 2015. Justerat för Castellums förvärv av Norrporten, årets i särklass största fastighetsaffär, steg transaktionsvolymen med 5 procent.

 

Under perioden svarade institutionella investerare och onoterade fastighetsbolag för den största aktivitetsökningen. Totalt ökade de sina investeringar med drygt 20 Mdr kr, vilket motsvarade en ökning i förvärvsvolymen för dessa kategorier med drygt 50 procent.

 

Transaktionsmixen präglades av en stor andel bostäder och kontor, det sistnämnda mycket som en konsekvens av försäljningen av Norrporten. Flerbostadshus utgjorde 30 procent av totalvolymen eller drygt 40 Mdr kr. Det är en ökning med 60 procent i jämförelse med samma period 2015.

 

En mindre men snabbt växande kategori utgörs av hotellfastigheter där aktiviteten mer än dubblerades. Även handelsfastigheter var aktivt segment med en omsättning som efter årets tre första kvartal är snudd på lika stor som under hela 2015.

 

Svenska investerare flyttade fram positionerna och stod för nära 87 procent av förvärvsvolymen under de tre första kvartalen. Bland de internationella köparna syntes främst aktörer från Storbritannien samt schweiziska Partners Group som genomförde två större förvärv under perioden. 

 

– Med största sannolikhet blir 2016 ännu ett mycket starkt år för den svenska transaktionsmarknaden med en likviditet som ligger kvar i Europatopp. Under de senaste tio åren så har det fjärde kvartalet typiskt varit årets mest aktiva med investeringsvolymer på mellan 20 Mdr kr och 70 Mdr kr, säger Daniel Anderbring, Head of Research, Cushman & Wakefield i Sverige.

 

Han tillägger:

– I genomsnitt de senaste tio åren så har transaktioner för 39 Mdr kr genomförts sista kvartalet. Skulle detta gälla även under årets fjärde kvartal får vi en rekordomsättning, men även med ett utfall kring tioårslägsta skulle helåret summeras till drygt 150 Mdr kr, vilket blir ett av de bästa transaktionsåren.